Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie

NOWOCZESNY DOM KULTURY W KNUROWIE
ODPOWIEDZIĄ NA KULTURALNE POTRZEBY MIESZKAŃCÓW REGIONU