Zamówienia publiczne
PROJEKT NOWOCZESNY DOM KULTURY


24.02.2014 Dostawa materiałów oraz montaż sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego dla Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach w ramach projektu pn.
"NOWOCZESNY DOM KULTURY W KNUROWIE ODPOWIEDZIĄ NA KULTURALNE POTRZEBY MIESZKAŃCÓW REGIONU"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25.07.2013 Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego dla Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach przy ul. Górniczej 1 w ramach projektu pn.
"NOWOCZESNY DOM KULTURY W KNUROWIE ODPOWIEDZIĄ NA KULTURALNE POTRZEBY MIESZKAŃCÓW REGIONU"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU