Skip to main content

Knurowskie Wieczory Literackie w MBP Knurów – inicjatywa lokalna BLISKO 2022

By 11 września 202229 września, 2022Literatura, Spotkania, Wydarzenia

Nadchodzi kolejne wydarzenie wyłonione w konkursie programu BLISKO. Jego inicjatorem jest Dawid Puchalski.

Projekt „Knurowskie wieczory literackie” to cykl spotkań warsztatowo-prelekcyjnych skupionych wokół problemowej dyskusji o dziełach literackich.

Tematem pierwszego z nich będą „Najkrwawsze zbrodnie wszechświata”.

Popularnonaukowa formuła spotkań umożliwi uczestnikom poznanie formy realizacji najistotniejszych motywów i archetypów w literaturze europejskiej.

Innowacyjne, komparatystyczne spojrzenie na teksty kultury stanie się punktem wyjścia do refleksji nad ciągłością zjawiska, jakim jest literatura, przede wszystkim ze względu na relacje, które zachodzą pomiędzy utworami antycznymi i nowożytnymi, uznawanymi za kanoniczne a współczesną literaturą.
Zwieńczeniem cyklu będzie stworzenie literackiej mapy, stanowiącej graficzny obraz dyskusji i rozważań następujących po wykładowej części spotkań.

Najistotniejszym celem tej inicjatywy jest promocja czytelnictwa wśród mieszkańców Knurowa. Umożliwi to spojrzenie na literaturę w sposób całościowy: pozwoli na dostrzeżenie zależności i wzajemnych związków pomiędzy poszczególnymi tekstami literackimi.

daty:
22.10.22
29.09.22
06.10.22

godzina: 18:00

miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie (al. Lipowa 12)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

——————————-

#nprcz #BLISKO

Narodowe Centrum Kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
NPRCz 2.0
Centrum Kultury w Knurowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie
Akademia Danego Słowa – Dziennik Społecznika

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.