Skip to main content

PROJEKT NOWOCZESNY DOM KULTURY

dom kultury projekty logo

24.02.2014 - Dostawa materiałów oraz montaż sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego dla Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach w ramach projektu pn.

"NOWOCZESNY DOM KULTURY W KNUROWIE ODPOWIEDZIĄ NA KULTURALNE POTRZEBY MIESZKAŃCÓW REGIONU"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU INFORMACJA O WYBORZE OFERTY OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

25.07.2013 - Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego dla Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach przy ul. Górniczej 1 w ramach projektu pn.

"NOWOCZESNY DOM KULTURY W KNUROWIE ODPOWIEDZIĄ NA KULTURALNE POTRZEBY MIESZKAŃCÓW REGIONU"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU