Konwersja cyfrowa domów kultury

By 14 września 202112 października, 2021Informacje

„Kultura w zasięgu – cyfrowe Centrum Kultury w Knurowie” to projekt, który umożliwi Centrum Kultury w Knurowie optymalną realizację celów statutowych, zarówno w trudnym czasie pandemii, jak i po jej zakończeniu.

Inicjatywa pozwoli pracownikom Centrum Kultury w Knurowie na podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań w społeczności lokalnej z wykorzystaniem nowych mediów.

Efekty dostępne będą dla działów instytucji: Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Kina Sceny KULTURY, Klubu Kultury Lokalnej “Sztukateria” i Tygodnika “Przegląd Lokalny”, które dzięki otrzymanej dotacji będą mogły rozwinąć ofertę animacyjno-edukacyjną i sposób komunikacji tak, by dotrzeć do konkretnych grup odbiorców.

Istotą inwestycji w rozwój zasobów kadrowych oraz zaplecza technicznego jest jak najszersze umożliwienie dostępu do propozycji programowych mieszkańcom, którzy z powodu pandemii (i nie tylko) odcięci są od możliwości współuczestnictwa w działaniach kulturalnych.

Projekt grantowy “Konwersja cyfrowa domów kultury” dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury przewiduje m.in. zakres szkoleń z wyżej wymienionych obszarów, zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz licencji.