Skip to main content

Zakończenie realizacji projektu Konwersja cyfrowa domów kultury

By 29 maja 202228 czerwca, 2022Informacje

Projekt grantowy „Konwersja cyfrowa domów kultury” dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury dobiega końca.

W ramach zadania Centrum Kultury w Knurowie zrealizowało szereg działań związanych z poprawą dostępności cyfrowej dla osób ze specjalnymi potrzebami, zaopatrzyło się w sprzęt niezbędny do edukacji i animacji kulturalnej oraz podniosło kompetencje i umiejętności pracowników w wyżej wymienionym zakresie z wykorzystaniem nowych mediów.

Jednym z ważnych zakupów w ramach projektu jest pętla indukcyjna zamontowana w siedzibie Kina Scena Kultura, pozwalająca na komfortowy odbiór wrażeń dźwiękowych osobom z niedosłuchem, a także sprzęt cyfrowy pozwalający na realizację wieloaspektowych zadań w ramach działalności instytucji.